Кампанията Let is bees за пълна забрана на неоникотиноидни пестициди в ЕС

Кампанията Let is bees за пълна забрана на неоникотиноидни пестициди в ЕС

Неоникотиноидните пестициди имат огромно негативно влияние върху пчелите. Обстойни научни изследвания показват, че тези вещества унищожават пчелите, които имат ключова роля в производството на храната ни. Те опрашват приблизително 90% от дивите видове растения и много...
SUSTAINGAS

SUSTAINGAS

Източник на финансиране: Интелигентна енергия Европа, Европейска комисия Партньори по проекта: Studia, Austria; ECOFYS, Germany; IFOAM-EU, Belgium; ORGANDK, Denmark; PROTECMA, Spain; RENAC, Germany; FIBL, Germany; FUNDEKO, Poland, Фондация за околна среда и земеделие...
Good food, good farming

Good food, good farming

Източник на финансиране: Green european foundation Период на изпълнение: 01.2012 – 03.2013 Проектът беше насочен към застъпничество и разработване на предложения, идващи от страните членки, касаещи промените в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз...
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КОНВЕНЦИЯТА ОТ ОРХУС И ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КОНВЕНЦИЯТА ОТ ОРХУС И ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

Източник на финансиране: Environmental Partnership for Sustainable Development/ Фондация Екообщност Период на изпълнение: 09.08.2010 – 30.06.2011 г. По проект „Информационна кампания „Конвенцията от Орхус и ядрената енергетика” ФОСЗ организира Първата кръгла маса в...
Информационни дейности по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Информационни дейности по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Източник на финансиране – Държавен фонд Земеделие Период на изпълнение 04.06.2011 – 03.07.2011 г. В рамките на проекта бяха проведени 10 броя информационни дейности и бяха обучени 100 земеделски производителя. 40 от тях бяха обучени по темата „Опазване...